Reklamační řád

V případě, že Vám bude doručena poškozená zásilka, uveďte na předávacím protokolu popis závady s odůvodněním nepřevzetí, abychom mohli na přepravci žádat náhradu škody. Vaši oprávněnou reklamaci vyřídíme obratem.

  1. Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta. Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží.
  2. Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Převzetím se rozumí předání zboží dopravcem (GEIS nebo PPL) zákazníkovi.
  3. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu ihned po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil.
  4. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře či dodacím listu je nutno podat o tomto stavu zprávu prodávajícímu nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí zásilky.
  5. Pokud obdržíte vadné či poškozené zboží obratem tyto závady oznamte na emailové adrese info@return-oil.cz nebo telefonicky na čísle +420 731 613 573.
  6. E-mail musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace.
  7. Kupující může v důsledku reklamace zboží uplatnit následující nároky: dodání chybějícího zboží, výměna zboží za bezvadné, odstoupení od smlouvy.
  8. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 dnů ode dne jejího obdržení. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Náklady na zaslání (dopravu) reklamovaného zboží nese prodejce.
  9. Zboží, které je reklamováno se vrací doporučeně na adresu prodejce. Zboží musí být v původním obalu včetně dokladu o zakoupení.